Ремонт на покриви с керемиди

Цени
1. Разкриване на покрив 1,80 лв/m2
2. Почистване на кал 1,70 лв/m2
3. Полагане на мушама ("Изола Петров") 2,50 лв/m2
4. Наковаване на летви 2,70 лв/m2
5. Нареждане на керемиди 2,50 лв/m2
6. Измазване на капаци 1,30 лв/m2
Всичко труд и материали 12,50 лв/m2

 

Изгражане на покриви - нова конструкция

Цени
1. Демонтаж на съществуващата конструкция  
2. Изграждане на нова конструкция до дъсчена ламперия  
Цена на материалите 30,00 лв/m2
Труд 25,00 лв/m2
Всичко труд и материали 55,00 лв/m2

 

Хидроизолация

Цени
1.Почистване на основата
 
2.Изкърпване на покривни язви там където е необходимо
 
3.Грундиране с бит умен грунд  
4.Полагане на SALAMBO (4.00 кг/m²)
с посипка
 
Общо труд и материали 11,00 лв/m2

 

Хидроизолация на покрива (втори вариант)

Цени
1. Изчистване на основата.  
2. Грундиране на основата с битумен грунд.  
3. Полагане на воалит (4.00 кг/m²) с посипка  
Общо труд и материали 10,50 лв/m2

 

Хидроизолация на покрива (трети вариант)

Цени
1. Почистване на покривната площ  
2. Грундиране на основата с битумен грунд.  
3.Полагане на полизол италиански SBS - модификация с минерални шисти  
Общо труд и материали 14,50 лв/m2

 

Ремонт на улуци

Цени
1. Хоризонтални улуци 9,00 лв/m
2. Вертикални улуци 10,00 лв/m
3. Скоби (влизат в цената на горните две позиции)  
4. Казанче  
Монтиране на казанчета е по желание на клиента  

 

Тенекеджийски услуги

Цените са по договаряне
1. Подмяна на капандури
2. Обшиване на комини
3. Обшиване на бордове
4. Подулучни и надулучни поли

 

Надстройка на таванска стая

Цени
1. Разкриване и почистване на старата конструкция
2. Надзид на постройката
3. Полагане на греди и наковаване на дъсчена ламперия
Труд 25,00 лв/m2
Общо труд и материали 55,00 лв/m2